วันนี้ 40 คน
เมื่อวานนี้ 189 คน
เดือนนี้ 526 คน
ปีนี้ 730 คน
ทั้งหมด 22708 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

[10/8/2016] ราคากลางโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนตูมใต้ หมู่ที่ 12 และติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องเ...

[10/8/2016] ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.วังโป่ง และติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำน...

[10/8/2016] ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 ชุด...

[10/8/2016] ลงราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ทักษะและการเรียนรู้ จำนวน 5 รายการ...

[10/8/2016] ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 3 บ้านวังโป่ง...

[10/8/2016] ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกรดบดอัด จำนวน 11 โครงการ...

<------ ยังไม่มีข้อมูล ------>

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง หน่วยงาน วันที่
เร่งรัดการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทร...
[เอกสารแนบ 1]
สน.คท. 14/09/2560
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเน...
[เอกสารแนบ 1][เอกสารแนบ 2][เอกสารแนบ 3]
สน.คท. 14/09/2560
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงา...
[เอกสารแนบ 1]
กค. 13/09/2560
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระท...
[เอกสารแนบ 1]
กค. 19/09/2560
ดูทั้งหมด

กระดานสนทนา

หัวข้อ โดย วันที่
สวัสดีครับ แวะมาเยี่ยมชมครับเ... ( ดู:100 ) Name 18/08/2559
ทดสอบกระดานสนทนา... ( ดู:100 ) Name 18/08/2559

นายประวัติ วิภาจักษณกุล

นายก อบต.วังโป่ง
5669e7300891938c607ac1f1d2eb5dd4