การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 198 คน
เมื่อวานนี้ 197 คน
เดือนนี้ 416 คน
ปีนี้ 29714 คน
ทั้งหมด 103192 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

สถานที่ท่องเที่ยว ถ้ำผาโค้ง

ผาโค้ง ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนเขาขาด หมู่ 12 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง เพื่อเตรียมเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แห่งใหม่ โดยตลอดแนวทิวเขาผาโค้ง ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 600 ไร่ มีถ้ำที่อยู่ใกล้กันเป็นจำนวนมากกว่า 10 ถ้ำ แต่ถ้ำที่น่าสนใจ และเตรียมเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีจำนวน 5 ถ้ำ คือ ถ้ำเงิน ถ้ำทอง ถ้ำนาค ถ้ำผาโค้ง และ ถ้ำปากเสือ ซึ่งแต่ละถ้ำมีความแปลก ความมหัศจรรย์ และความสวยงามวิจิตรพิสดารของธรรมชาติ แตกต่างกันไป  โดยเฉพาะถ้ำเงิน ซึ่งนับว่าเป็นถ้ำที่แปลก และมหัศจรรย์ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดเวลา จนชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่า ถ้ำติดแอร์ หรือถ้ำตู้เย็น โดยขณะที่บริเวณหน้าถ้ำมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวเกือบ 40 องศา แต่ภายในบริเวณถ้ำกลับมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศา จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับความแปลก ความมหัศจรรย์ และชมความสวยงามของหินงอก หินย้อย ในช่วงฤดูร้อน เพราะมีสภาพอากาศที่เย็นสบายคล้ายอยู่ในห้างสรรพสินค้า ในขณะที่ถ้ำอื่น ก็มีความแปลก ความสวยงามวิจิตรพิสดารของธรรมชาติ และมีเสน่ห์ไม่แพ้กัน อาทิ ถ้ำผาโค้ง จะมีลักษณะเป็นหน้าผาสูง โค้งมน อย่างสวยงาม ลึกเขาไปมีลักษณะคล้ายห้องโถงกว้าง มีลมพัดทำให้อากาศถ่ายเทได้ตลอดเวลา ส่วนถ้ำปากเสือ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ถ้ำเขี้ยวเสือ จะมีลักษณะเป็นหินงอก หินย้อย มีประกายระยิบระยับ อย่างสวยงาม จนมองคล้ายกับเขี้ยวเสือ ส่วนถ้ำทอง กับถ้ำนาค ก็มีความสวยงาม ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ และมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

รูปประกอบ