การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ อบต.วังโป่ง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปี สถิติรายได้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอัตรากำลัง 3 ปี ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การตรวจสอบและควบคุมภายใน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริต ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการป้องกันการรับสินบน แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA นโยบายเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 35 คน
เมื่อวานนี้ 160 คน
เดือนนี้ 160 คน
ปีนี้ 56576 คน
ทั้งหมด 188867 คน
เริ่มเก็บสถิติเมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2557

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤษภาคม 2564 [ 22/06/2564 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน เมษายน 2564 [ 22/06/2564 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564 [ 22/06/2564 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 22/06/2564 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 [ 22/06/2564 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 [ 22/06/2564 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 22/06/2564 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 [ 22/06/2564 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 05/05/2564 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 05/05/2564 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 64 เดือน พ.ย.63 [ 15/12/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 64 เดือน ต.ค. 63 [ 15/12/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน ก.ย.63 [ 15/10/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563) [ 09/10/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563) [ 08/07/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน ส.ค.63 [ 18/09/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน ก.ค.63 [ 18/09/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน มิ.ย.63 [ 07/07/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน พ.ค.63 [ 19/06/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 18/05/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน เม.ย.63 [ 14/05/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึง เดือน มีนาคม 2563) [ 09/04/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน มี.ค.63 [ 09/04/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน ก.พ.63 [ 09/03/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน ม.ค.63 [ 09/03/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน ธ.ค.62 [ 02/01/2563 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน พ.ย.62 [ 09/12/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 63 เดือน ต.ค.62 [ 04/11/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562) [ 16/10/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 62 เดือน ก.ย.62 [ 16/10/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 62 เดือน ส.ค.62 [ 12/09/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 62 เดือน ก.ค.62 [ 15/08/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562) [ 11/07/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 62 เดือน มิ.ย.62 [ 11/07/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 62 เดือน พ.ค.62 [ 03/06/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 62 เดือน เม.ย.62 [ 13/05/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 62 เดือน ก.พ.62 [ 13/03/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 62 เดือน มี.ค.62 [ 09/04/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) [ 01/05/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2561 ถึง เดือน ธันวาคม 2561) [ 07/01/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 62 เดือน ม.ค.62 [ 07/02/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 62 เดือน ธ.ค.61 [ 07/02/2562 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบปี 62 เดือน พ.ย.61 [ 11/12/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบปี 62 เดือน ต.ค.61 [ 16/11/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 30/10/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สขร.1 เดือน กันยายน 2561 [ 05/10/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สขร.1 เดือน สิงหาคม 2561 [ 07/09/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2561 [ 28/08/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สขร.1 เดือน มิถุนายน 2561 [ 13/07/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2561 [ 18/06/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สขร.1 เดือน เมษายน 2561 [ 02/05/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สขร.1 เดือน มีนาคม 2561 [ 17/04/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 05/03/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบปี 2561 เดือน มกราคม 61 [ 20/02/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบปี 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 20/02/2561 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในรอบเดือน พฤศจิกายน [ 16/12/2560 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการดำเดินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 15/12/2560 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2560 [ 30/10/2560 ]
[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 30/10/2560 ]